Anja Siegert
Components > Anja Siegert

Anja Siegert és doctoranda del programa de doctorat de Ciències Socials. La seua tesi doctoral està dirigida pels professors Rafael Granell i Francisco Morillas. Va estudiar el grau i el màster en Ciències de l'Educació en la Universitat de Ratisbona (Alemanya). Després de 5 anys treballant en el sector privat com a consultora de recursos humans, comença el seu doctorat per a continuar la seua carrera acadèmica. Com a doctoranda i part de l'equip d'investigació d'EvalPub, la seua investigació se centra en les bretxes salarials entre homes i dones i la seua relació amb el teletreball.

Línies d'investigació
  • Avaluació d’impacte
  • Pobresa i desigualtat