Ivet María del Sol Alonso
Components > Ivet María del Sol Alonso

Ivet Mª del Sol Alonso actualment cursa el Doctorat en Economia Industrial de la Universitat de València la investigació de la qual és dirigida pel professor Sergio Afcha. Es va graduar com a Llicenciada en Economia en la Universitat de Cienfuegos on va rebre títol d'or, va cursar el Mestratge en Desenvolupament Socioeconòmic Local en la Universitat de Cienfuegos, i el Màster en Política Econòmica i Economia Pública de la Universitat de València.

Ha sigut professora universitària (2018-2022) en el Departament d'Estudis Econòmics de la Universitat de Cienfuegos, on va impartir les assignatures de Macro i Microeconomia, Administració Financera a llarg termini, Construcció d'Escenaris Prospectius i Mètodes, Tècniques i Instruments de la Planificació. La seua investigació s'ha centrat en l'avaluació de projectes de desenvolupament local, en totes les seues etapes, el mesurament del desenvolupament socioeconòmic local i l'avaluació de polítiques públiques per a la innovació, sent esta última l'àrea d'estudi en la qual se centra el seu projecte doctoral.

Línies d'investigació
  • Avaluació d’impacte
  • Estudis regionals i federalisme fiscal