Luis Vila
Components > Luis Vila

Luis Vila Lladosa és Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i Catedràtic de Mètodes Quantitatius al Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València. La seva recerca s'orienta cap al desenvolupament de mètodes d'anàlisi quantitativa en l'economia regional, l'economia de l'educació i l'economia de la cultura. Ha participat com a investigador en 10 projectes finançats pel Pla Nacional de Recerca (2 com a Investigador Principal) i 7 projectes finançats per la Unió Europea als Programes Marc, ALFA II, ALFA III i INTEREG. També ha estat investigador responsable en contractes amb la Comissió Europea, el Govern d'Espanya, la Generalitat Valenciana, i organitzacions com ara el Cedefop, ANECA, OEI, AECID, FEMP, Institut Cervantes i Ibermuseos. Ha publicat nombrosos articles en revistes científiques com Journal of Productivity Analysis, Economics of Education Review, Environment and Planning A, European Journal of Education, Education Economics, International Journal of Manpower, Technological and Economic Development of Economy, Journal of Higher Education, Evaluation Review i Revista de Educación entre altres.

Contacte

Despatx 2A04
Facultat d'Economia
Avinguda dels Tarongers s/n
46022 València
(+34) 963828428
luis.vila@uv.es

Línies d'investigació
  • Economia de l’educació
  • Avaluació d’impacte