Nerea Gómez
Components > Nerea Gómez

Nerea Gómez és Doctora en Estadística i Professora Ajudant Doctora del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València. Prèviament, va cursar el Grau en Economia sent guardonada pel Ministeri d'Universitats amb el Premi Nacional Fi de Carrera d'Educació Universitària en la branca de Ciències Socials.

És membre del grup d'investigació Avaluació Econòmica Pública (EvalPub) i de la Càtedra de Tributació Autonòmica. Les seues principals àrees d'investigació són l'Economia de l'Educació i la macroeconomia aplicada, destacant les següents línies: determinants del rendiment acadèmic, ús de les TIC en l'àmbit educatiu i aplicació de tècniques estadístiques per a l'avaluació dels efectes econòmics i socials de polítiques macroeconòmiques. Ha publicat articles en diferents revistes científiques, entre les quals destaquen Soci-Economic Planning Sciences, Journal of Economic Policy Reform i Revista d'Educació.

Ha sigut investigadora visitant en la London School of Economics and Política Science (LSE) al Regne Unit. Així mateix, ha sigut investigadora en projectes i contractes amb diverses entitats com a Centre d'Investigacions Sociològiques, Fundació Banc Sabadell, Fundació Alternatives i Comissió Europea.

Contacte

Despatx 2D07
Facultat d'Economia
Avinguda dels Tarongers s/n
46022 València
(+34) 963828428
nerea.gomez@uv.es

Línies d'investigació
  • Economia de l’educació
  • Avaluació d’impacte