Sergio Afcha
Components > Sergio Afcha

Sergio Afcha es Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i professor titular del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València. És membre del grup de recerca Avaluació Econòmica Pública (EvalPub) i de la Càtedra de Tributació Autonòmica. Ha treballat com investigador a la Universitat de Barcelona, a CENTRUM Catòlica Graduate Business School-PUCP i al Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (actualment ACCIÓ). Ha realitzat estades de recerca a Dinamarca, Colòmbia i Veneçuela.

Els seus interessos de recerca se centren en l'avaluació de la política tecnològica i innovació, el rol del capital humà en l'exercici i la gestió de la innovació i els incentius públics a la R+D. Ha publicat articles a diferents revistes científiques, entre les quals destaquen Research Policy, Industrial and Corporate Change, Industry and Innovation i Higher Education entre d'altres.

Contacte

Despatx 2B05
Facultat d'Economia
Avinguda dels Tarongers s/n
46022 València
(+34) 963828428
sergio.afcha@uv.es

Línies d'investigació
  • Avaluació d’impacte
  • Economia de l’educació