Teresa Savall
Components > Teresa Savall

Teresa Savall Morera és Doctora en Economia Social i Professora Contractada Doctora del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València, on imparteix les assignatures Introducció a la Fiscalitat i Economia Pública. És directora del Màster en Economia Social i membre de la Càtedra de Tributació Autonòmica i del grup d'investigació Avaluació Econòmica Pública (EvalPub). La seua àrea d'investigació se centra en l'Economia de la imposició i en l'Economia Social. Ha publicat nombrosos articles en revistes científiques, entre les quals destaquen Hisenda Pública Espanyola, Voluntas, Annals of Public and Cooperative Economics, CIRIEC España: revista d'economia publica, social i cooperativa, Pressupost i Despesa Pública i Revista d'Estudis Cooperatius. Ha sigut investigador en projectes i contractes amb diverses entitats com a Ministeri de Ciència i Competitivitat, Generalitat Valenciana i Fundació La Caixa.

Contacte

Despatx 2B09
Facultat d'Economia
Avinguda dels Tarongers s/n
46022 València
(+34) 963828428
teresa.savall@uv.es

Línies d'investigació
  • Política social
  • Microsimulació d’impostos i prestacions
  • Pobresa i desigualtat
  • Avaluació d’impacte
  • Estudis regionals i federalisme fiscal