Jornada sobre els nous impostos ambientals en la Comunitat Valenciana
Jornada
Facultat d'Economia (UV)
Sala Ignasi Villalonga Villalba (1a Planta)

La jornada abordarà els nous impostos ambientals establits en la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu d’analitzar-los i presentar els efectes econòmics d’aquestes figures impositives.

Els tres nous impostos ambientals establits en la Comunitat Valenciana són:

– Impost sobre grans establiments comercials
– Impost sobre l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera provinents d’instal·lacions
– Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

La jornada tindrà lloc el pròxim 11 de maig a partir de les 10:20h a la sala Ignasi Villalonga Villalba, situada en la primera planta de la Facultat d’Economia de la Universitat de València.

Membres de EvalPub analitzaran cadascun dels impostos, destacant els seus principals característiques. Així mateix, es presentaran els resultats obtinguts després de simular els impostos, presentant els efectes recaptatoris que tindran els mateixos després del seu establiment.

Aquesta jornada forma part de la sèrie d’activitats organitzades per la Càtedra de Tributació Autonòmica i el seu grup d’investigació EvalPub, la Universitat de València, el Departament d’Economia Aplicada de la Facultat d’Economia (UV) i la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic (GVA).

 

10:20 PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

10:30 IMPUESTO SOBRE GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Rafael Granell Pérez, Universidad de Valencia & EvalPub: “Análisis del impuesto”


Rubén Amo Cifuentes,
Universidad de Valencia & EvalPub: “Resultados de la simulación del impuesto”

 

11:10 IMPUESTO SOBRE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO A LA ATMÓSFERA PROVENIENTES DE INSTALACIONES

Francisco Higón Tamarit, Universidad de Valencia & EvalPub: “Análisis del impuesto”


Teresa Savall Morera,
Universidad de Valencia & EvalPub: “Resultados de la simulación del impuesto”

 

11:50 IMPUESTO SOBRE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO DE LOS VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Amadeo Fuenmayor Fernández, Universidad de Valencia & EvalPub: “Análisis del impuesto”


Juan José Arnadillo Pérez,
Universidad de Valencia & EvalPub: “Resultados de la simulación del impuesto”

 

12:30 CLAUSURA