Projectes i contractes

Avaluació econòmica pública d’impostos i prestacions a la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Generalitat Valenciana
2019
-2023

Estudi tècnic, analític i propositiu, sobre els costos de places en centres de la xarxa d’atenció primària específica i secundària de serveis socials a la Comunitat Valenciana

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Generalitat Valenciana
2021
-2022

Servei per a l’estudi de l’impacte econòmic de la fiscalitat de la Llei de canvi climàtic

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Generalitat Valenciana
2022

Estudis relacionats amb les incidències sorgides per l’aprovació d’un conveni únic en matèria d’acció concertada

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Generalitat Valenciana
2022

Estudi tècnic, analític i comparatiu i propositiu, dels sistemes d’ingressos i despeses del funcionament dels serveis i centres de Serveis Socials

Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials. Generalitat Valenciana
2020
-2021

Treball de revisió: Programes de Reducció de Ràtios a l’aula

Fundación Jaume Bofill e IVALUA
2021

Inequality effects of the new Spanish minimum wage

Fundació Bancaria 'La Caixa'
2020
-2021

Estudi tècnic, analític i propositiu de les línies i convocatòries de subvencions de VICIPI

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Generalitat Valenciana
2020
-2021