Projectes i contractes

Els reptes de governança i gestió inclusiva dels programes de renda mínima en el nou context social i institucional

Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación
2022
-2025

Avaluació de l’impacte de les accions empreses sobre envelliment actiu i desenvolupament de les noves tecnologies i la innovació inclusiva

Instituto de Biomecánica de Valencia
2023
-2023

Avaluació de l’impacte social i econòmic dels serveis socials

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Generalitat Valenciana.
2023
-2027

Eficiència en l’ús de les noves tecnologies (TIC) per a l’educació a Espanya. Diferències en resultats per a estudiants amb altes capacitats.

Institut d'Estudis Fiscals
2023
-2024

Disseny d’un programa de beques de transició a l’escolarització secundària post-obligatòria

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
2023

Evidència de l’impacte de les beques i ajuts d’estiu en l’equitat educativa

Fundació Jaume Bofill
2023

Avaluació econòmica pública d’impostos i prestacions a la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Generalitat Valenciana
2019
-2023

Estudi tècnic, analític i propositiu, sobre els costos de places en centres de la xarxa d’atenció primària específica i secundària de serveis socials a la Comunitat Valenciana

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Generalitat Valenciana
2021
-2022