Estudi tècnic, analític i comparatiu i propositiu, dels sistemes d’ingressos i despeses del funcionament dels serveis i centres de Serveis Socials

Entitat contractant

Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials. Generalitat Valenciana

Duració

  • 1 año
  • 2020
  • 2021

Investigadors

Investigador Principal: Amadeo Fuenmayor

Investigadors: Rafael Granell, Teresa Savall, Fran Morillas

Resum:

Aquest contracte es dedica a l’estudi econòmic, analític de les prestacions que es produixen a través dels serveis i centres de serveis socials dirigits a l’atenció de persones majors amb necessitats de protecció sociosanitària i social, com ara centres residencials, centres de dia, centres atenció preventiva, habitatges tutelats, llars i clubs.

Els nous sistemes de finançament posats en marxa per la Generalitat Valenciana necessiten la realització d’una anàlisi objectiva i científica de costos; una avaluació quantitativa que puga derivar en criteris que optimitzen l’eficàcia i l’eficiència de centres i serveis i, alhora, representen una inversió justa i racional basada en criteris objectius, i que tinga en compte, entre d’altres i de manera especial, la implementació dels convenis d’acció concertada, el pla estratègic de subvencions, la publicació de la regulació dels convenis anomenats contracte programa i la nova llei de contractació pública, tot juntament amb l’actual elaboració del Pla d’Infraestructures Socials definit a la llei 3/2019 de serveis socials inclusius.

L’estudi d’anàlisi econòmica i propositiva dels costos dels serveis i centres de serveis socials destinats a la implementació del nou model d’atenció integral i sociosanitària, servirà, juntament amb la informació aportada pels mapes de necessitats socials i de necessitats de places de serveis socials requerides, per a l’elaboració del Pla d’infraestructures, i per orientar criteris de planificació a les polítiques socials de la VICIPI.