Inequality effects of the new Spanish minimum wage

Entitat contractant

Fundació Bancaria 'La Caixa'

Duració

  • 6 meses y 1 día
  • 2020
  • 2021

Investigadors

Investigador principal: Rafael Granell
Investigadors: Amadeo Fuenmayor y Teresa Savall

Resum:

El salari mínim és la quantia mínima que pot percebre un treballador per compte aliè com a remuneració per la seua feina. Aquest element ha estat des del seu origen un focus de debat no només a la ciència econòmica, sinó també en el pla polític, legal i social. El seu origen se situa a Nova Zelanda i Austràlia a finals del segle XIX. L’objectiu principal era la lluita contra les indústries clandestines que feien servir mà d’obra femenina i infantil amb sous molt baixos, encara que amb el pas del temps s’ha convertit en un element per garantir l’autosuficiència financera dels treballadors, independentment del gènere o edat.

En el cas d’Espanya, el salari mínim interprofessional (SMI) ha augmentat en el període 2019-2020 un 29,1%, fins a assolir els 950 euros mensuals. Es tracta del creixement més elevat dels darrers 20 anys i situa Espanya per sobre de la mitjana europea. En estar adreçat als treballadors que es troben en una situació més precària, aquest increment comporta importants efectes positius sobre el benestar social, reduint la pobresa i la desigualtat. Els col·lectius més beneficiats són els treballadors sense estudis superiors. Per sectors, l’augment repercuteix especialment a l’agricultura, l’hostaleria i el comerç. Per perfil demogràfic, les persones estrangeres, la joventut i les dones en són les més beneficiades.