Una estimació dels costos generals de les residències de gent major LARES Comunitat Valenciana 2017 i dels procedents de la diversificació de serveis residencials

Entitat contractant

LARES Comunitat Valenciana

Duració

  • 2017

Investigadors

Investigador principal: M. Angeles Tortosa

Investigadors: Rafael Granell y Amadeo Fuenmayor

Resum:

Aquest informe resumix els principals resultats de l’anàlisi de la situació global i financera de les residències de LARES Comunitat Valenciana durant el 2017, i a més mostra la comparació entre els resultats presents i els d’estudis anteriors realitzats sobre aquest tema. Aquest treball es va basar en enquestes realitzades als centres d’aquest sector durant el 2017. I com a novetat s’hi afegix l’anàlisi dels centres de dia.