BD MAX Enteric Bacterial, Bacterial Plus, and Virus Panels for Diagnosis of Acute Infectious Gastroenteritis: a Cost-Benefit Analysis

Josep Ferrer
Estela Giménez
Diego Carretero
Javier Buesa
Francisco Morillas
Rafael Granell
Amadeo Fuenmayor
David Navarro
Eliseo Albert

2022
Article

Resum

L’avaluació econòmica és necessària per a calibrar el valor de la implantació de plataformes sindròmiques de PCR en el laboratori de microbiologia per al diagnòstic de malalties transmissibles. PCR en el laboratori de microbiologia per al diagnòstic de la gastroenteritis aguda adquirida en la comunitat (GEA) en pacients pediàtrics i adults hospitalitzats i ambulatoris. Es va realitzar una anàlisi cost-benefici des de la perspectiva del sistema sanitari utilitzant els panells BD MAX Enteric Bacterial, Bacterial Plus i Virus. Es van seleccionar dos períodes de 6 mesos, en els quals es van utilitzar procediments convencionals (en 2017) o panells PCR multiplex BD MAX (en 2018). Es van revisar retrospectivament les històries clíniques de tots els pacients amb resultats positius i una mostra representativa dels negatius. Es va utilitzar un model de Markov per a representar les probabilitats de transició entre els diferents estats d’atenció mèdica des del moment de l’estudi microbiològic de la femta fins a la finalització de l’atenció mèdica associada a l’episodi de AGE. Es van revisar un total de 1.336 històries clíniques (829 en 2018 i 507 en 2017), mostrant en general una taxa de positivitat significativament major en 2018 que en 2017 (26% enfront de 6%, P < 0,001). El cost total per individu associat a l’atenció sanitària per AGE va ser de €314 en 2018 i de €341 en 2017; quan només considerem la cohort pediàtrica, les xifres van ser de €271 i €456, respectivament. Utilitzant anàlisi de sensibilitat Tornat, trobem que les tres variables que més van influir en el model en ordre descendent de pes van ser la probabilitat d’estades hospitalàries més llargues, la probabilitat de tornar a la sala d’emergències (ER) i la probabilitat d’hospitalització des de la sala d’emergències. L’ús de plataformes de PCR entèrica BD MAX per al diagnòstic de la EGA adquirida en la comunitat en lloc d’un enfocament convencional no basat en PCR resulta en un benefici incremental des de la perspectiva de l’atenció sanitària en la població general, especialment en els xiquets.

Referència

Ferrer, J; Giménez, E; Carretero, D; Buesa, J; Morillas, F; Granell, R; Fuenmayor, A; Navarro, D; Albert, E. (2022): BD MAX Enteric Bacterial, Bacterial Plus, and Virus Panels for Diagnosis of Acute Infectious Gastroenteritis: a Cost-Benefit Analysis, Microbiology Spectrum Journal, 10, 5. DOIhttps://doi.org/10.1128/spectrum.00880-22

 

Línies d'investigació