El papel de los padres en el desarrollo de la competencia lectora de sus hijos

Jose G. Clavel
Mauro Mediavilla

2019
Informe

Resum:

Partint de les evidències sobre la relació entre l’actitud dels pares cap a la lectura i el rendiment dels seus fills, els autors aprofundeixen en els efectes de l’entusiasme lector dels pares, prenent com a variable explicada la diferència entre el rendiment en comprensió lectora i el rendiment en matemàtiques de cada estudiant de cinc països de la Unió Europea (Alemanya, Dinamarca, Hongria, Itàlia i Portugal), utilitzant dades de l’informe TREPITJA 2009 i combinant la informació del qüestionari de pares i la del qüestionari d’estudiants. En total s’han analitzat dades de 52.711 estudiants, representatius dels més de 23 milions de joves de quinze anys d’aqueixos països. Espanya no va completar en 2009 el qüestionari de pares, la qual cosa ha impedit estimar el model per al nostre país. L’objectiu d’aquest estudi és comprovar si els joves que han rebut el “tractament”, és a dir, els pares del qual són bons lectors, desenvolupen majors competències en comprensió lectora que els seus companys que no van rebre aqueix “tractament”, descomptades altres característiques que pogueren influir. Les estimacions realitzades (mitjançant la metodologia de Diferències en Diferències) indiquen que, clarament, existeix un efecte positiu per a quatre dels cinc països analitzats, que va dels 4 punts per a Itàlia fins als 6,5 punts en els casos d’Alemanya i Portugal. Quant a la rellevància de la seua magnitud, els 4 punts a Itàlia, per exemple, explica un 16% del comportament de la variable en el cas dels homes, i un 12% en el cas de les dones.

 

Referència:

Clavel, J.; Mediavilla, M. (2019): “El papel de los padres en el desarrollo de la competencia lectora de sus hijos”, Fundación Ramón Areces y Fundación Europea Sociedad y Educación, Madrid.