Enhancing the development of competencies: the role of UBC

Carmen D. Dávila
José G. Mora
Pedro J. Pérez
Luis E. Vila

2016
Article

Resum:

Aquest article pretén aclarir si la Cooperació Empresarial Universitària (CUE) pot ampliar-se, i com, des de la transferència de coneixements fins a l’àmbit central de l’educació. Les institucions d’educació superior exerceixen una influència decisiva en ensenyar als estudiants a comprendre les teories, els mètodes i les àrees de coneixement acadèmiques, contribuint al seu enriquiment cultural i al desenvolupament de la seua personalitat, i preparant-los per al treball posterior i altres esferes de la vida. L’educació superior té com a objectiu establir la base de coneixements rellevants que ajuden els estudiants a comprendre i adquirir les competències que necessitaran en la seua vida professional. Les universitats subministren graduats a l’economia i això inclou el desenvolupament d’un conjunt adequat de competències fins a nivells acceptables. En conseqüència, un objectiu explícit de la UBC hauria de ser assenyalar quins han de ser aqueixes competències i com orientar l’educació per a desenvolupar-les. Les competències adquirides pel flux de nous graduats que salen cada any de les institucions d’educació superior en el mercat laboral és una expressió del rendiment multidimensional obtingut dels recursos assignats al sistema d’educació superior. Les noves vies de la UBC estan cridades a exercir un paper destacat en la definició tant d’un model d’ensenyament i aprenentatge més ajustat a les demandes socials i econòmiques com d’un sistema dinàmic i flexible de formació contínua que permeta el reciclatge de les persones a mesura que evolucionen les condicions socials i econòmiques. No obstant això, l’aplicació de les reformes en l’ensenyament superior exigeix una comprensió més profunda de les possibles compensacions entre els diversos tipus de recursos implicats i els resultats obtinguts. Els recursos han d’examinar-se en funció dels seus costos relatius i els resultats han d’interpretar-se respecte al seu valor per als individus i la societat.

 

Referència:

Davila, C.D.; Mora, J.G.; Perez, P.J.; Vila, L.E. (2016): Enhancing the development of competencies: the role of UBC, European Journal of Education, 51, pp. 10-24. DOI: https://doi.org/10.1111/ejed.12162

Línies d'investigació