Els xiquets no obeïxen, imiten. També en la lectura.

José Clavel
Mauro Mediavilla

2024
Capítol de llibre

Resum

El dossier Competència lectora en el segle XXI vol contribuir a trencar el silenci sobre la lectura i l’educació per a totes les persones interessades a escoltar. Organitzat en cinc apartats, cinc moments de silenci, d’invitacions a escoltar. Cada article arreplega les evidències científiques i els referents teòrics més destacats, així com experiències i recursos per a facilitar l’ensenyament i l’aprenentatge de la competència lectora en l’àmbit educatiu.

Referència 

Clavel, José & Mediavilla, Mauro (2024). “Los niños no obedecen, imitan. También en la lectura”, En: Competencia lectora en el siglo XXI – Dosier Graó, pp. 112. Barcelona: Editorial Graó.

 

Accés En línia

Línies d'investigació