Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal

Francisco Pérez
Ernest Reig
Amadeo Fuenmayor
Rafael Granell
Silvia Mollá

2020
Informe

Resum:

Aquest informe analitza la trajectòria de la Comunitat de Madrid, considerant la influència en la seua dinàmica econòmica de la seua condició de capital d’Espanya. En aquest segle XXI el pes del sector públic en l’economia madrilenya s’ha reduït, però no ha deixat de jugar un paper molt rellevant que reforça la seua trajectòria per diverses vies. Unes actuen a través de la concentració en la capital de les unitats del Sector Públic Estatal i altres es deriven de l’exercici de les facultats de la Comunitat de Madrid en l’actual Estat de les autonomies. La investigació desenvolupada mostra com operen, en aquest segle XXI, les palanques mitjançant les quals el Sector Públic Estatal i el govern de la Comunitat de Madrid contribueixen amb les seues polítiques a donar continuïtat al procés de concentració en la capital de percentatges creixents de la població, la renda i la riquesa espanyoles, accentuant els potents mecanismes d’aglomeració que genera l’activitat privada.

En l’última dècada, aquesta tendència s’ha reforçat perquè Madrid ara és la capital d’un Estat descentralitzat en el qual els governs regionals assumeixen competències fiscals rellevants, i el de la Comunitat de Madrid ha optat per competir fiscalment amb la resta de les comunitats per la localització de les bases tributàries i la domiciliació dels seus titulars, malgrat ser la capital.

Referència:

IvieLAB (2020): Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, IVIE, Valencia.

Línies d'investigació