Promoting sustainable environmental practices amongst automobile consumers: an evaluation of the impacts of pursuing innovations in tax regulations

Colin C. Williams
Amadeo Fuenmayor
Sara Nadin
Sonia Dasí

2012
Article

Resum:

La creixent importància de la sostenibilitat mediambiental ha portat als governs a introduir canvis normatius innovadors per a aconseguir aquest objectiu. L’objectiu d’aquest treball és avaluar de manera crítica si l’aplicació de normatives innovadores en l’àmbit de la fiscalitat ambiental ha suscitat pràctiques més sostenibles entre els consumidors d’automòbils a Espanya. La conclusió és que les innovacions fiscals del govern espanyol que busquen internalitzar les externalitats, a saber, l’impost de matriculació i l’impost sobre el combustible, però no l’impost anual de circulació, estan portant als consumidors d’automòbils a seguir pràctiques més sostenibles des del punt de vista mediambiental, i també estan donant lloc al fet que el propi sector de l’automoció perseguisca innovacions en forma d’aliances estratègiques per a augmentar el nivell d’innovació de productes i processos amb la finalitat d’aconseguir una major sostenibilitat mediambiental.

 

Referència:

Williams, C.; Fuenmayor, A.; Nadin, S.; Dasí, S. (2012): Promoting sustainable environmental practices amongst automobile consumers: an evaluation of the impacts of pursuing innovations in tax regulations, International Journal of Innovation and regional Development, 4(5), pp. 349-364. DOI: 10.1504/IJIRD.2012.048985