Propuesta metodológica para el diseño de un sistema de indicadores culturales local basado en la planificación estratégica

Vicente Coll
Salvador Carrasco
Olga Blasco
Luis E. Vila

2014
Article

Resum:

En aquest treball es presenta una proposta metodològica per al disseny d’un Sistema d’Indicadors Culturals locals que pren com a marc de referència les Estadístiques Culturals de la UNESCO i l’Agenda 21 de la Cultura. El Sistema d’Indicadors que es proposa queda configurat -en funció dels objectius perseguits, els indicadors culturals requerits i els usuaris involucrats- en un Sistema Bàsic i un Sistema Estratègic, i possibilita el seguiment i avaluació de l’acompliment de la política cultural local.

 

Referència:

Coll, V.; Carrasco, S.; Blasco, O.; Vila, L.E. (2014): Propuesta metodológica para el diseño de un sistema de indicadores culturales local basado en la planificación estratégica, Política y sociedad, 51(2), pp. 423-446. DOI: https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2014.v51.n2.42385

 

Línies d'investigació