Public funding of R&D and its effect on the composition of business R&D expenditure

Sergio Afcha
Guillén León

2014
Article

Resum:

En aquest treball s’analitzen els possibles efectes de les subvencions públiques a la I+D sobre una qüestió estratègica per a les empreses, la decisió de combinar la despesa interna i externa en I+D. Analitzant alguns arguments discutits en la literatura de gestió, s’avalua si la intervenció pública mitjançant la concessió de subvencions a la I+D influeix en la composició de la despesa en I+D. Per a això, s’analitzen les dades de l’Enquesta sobre Estratègies Empresarials per al període 1991-2008. Els resultats confirmen que el finançament públic de la despesa en I+D a través de subvencions té un impacte positiu en la I+D interna i especialment en la decisió de realitzar I+D interna i externa simultàniament.

 

Referència:

Afcha, S.; León, G. (2014): Public funding of R&D and its effect on the composition of business R&D expenditure, Business Research Quarterly, 17(1), pp. 22-30. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cede.2013.01.001

Línies d'investigació