Spatial distribution of illicit drugs in surface waters of the natural park of Pego-Oliva Marsh (Valencia, Spain)

Pablo Vazquez-Roig
Vicente Andreu
Cristina Blasco
Francisco Morillas
Yolanda Picó

2012
Article

Resum:

La Marjal de Pego-Oliva és el segon aiguamoll més important de la Comunitat Valenciana (Espanya). Està inclòs en l’acord RAMSAR i representa un punt clau per als ocells migradors. Els contaminants emergents procedents de la pressió humana, com els productes farmacèutics, les drogues il·lícites i els productes de cura personal, encara no estan inclosos en la llista de contaminants prioritaris de la Directiva Marc de l’Aigua, i no són objecte de seguiment ni de control. No obstant això, la contaminació dels contaminants emergents pot amenaçar el medi ambient i fins i tot la salut humana. Per a comprendre l’estat de la contaminació emergent i recomanar la racionalització futura de les contramesures, es va investigar la presència de drogues il·lícites.

 

Referència:

Vazquez-Roig, P.; Andreu, V.; Blasco, C.; Morillas, F.G.; Picó, Y. (2012): Spatial distribution of illicit drugs in surface waters of the natural park of Pego-Oliva Marsh (Valencia, Spain), Environmental Science and Pollution Research, 19(4), pp. 971-82. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-011-0617-y

Línies d'investigació